Välkommen till Barva och Barvabygden

Ingen kan göra allting! Alla kan göra någonting!

Inget är omöjligt för en Barvabo!


Hej, läser du om Barvabygden utomlands skicka gärna ett e-post meddelande och berätta!
Anne Ivarsson

Barva och Barvabygden.se
Mer om Barva och Barvabygden.se
Barva-Bladet
Barva-bladet nr 32
Barva-bladet nr 33
Barva-bladet nr 34
Barva-bladet nr 35
Barva-bladet nr 36
Barva-bladet nr 36
Barva-bladet nr 37
Barva-bladet nr 37
Barva-bladet nr 38
Barva-bladet nr 39
Barva-bladet nr 39
Barva-bladet nr 40
Barva-bladet nr 40
Barva-bladet nr 41
Barva-bladet nr 41
Barva-bladet nr 42
Barva-bladet nr 43
Barva-bladet nr 43
Barva-bladet nr 44
Barva-bladet nr 44
Barva-bladet nr 45
Barva-bladet nr 45
Barva-bladet nr 46
Barva-bladet nr 46
Barva-bladet nr 47
Barva-bladet nr 47
Barva-bladet nr 48
Barva-bladet nr 48
Barva-bladet nr 49
Barva-bladet nr 49
Barva-bladet nr 50
Barva-bladet nr 50
Barva-bladet nr 51
Barva-bladet nr 51
Barva-bladet nr 52
Barva-bladet nr 52
Barva-bladet nr 53
Barva-bladet nr 54
Fältstationen Rördrommen
Barva IF
Barva Hembygdsförening
Barva Bygdegård
Kafjärdens församling
Barva Skola
Barva Kyrka
Bänklängden i kyrkan 1804
Prostökna f.d. Skola
Skolminnen
Mälardalsdräkten
Forntida arv i Barva
Om koppargruvan
Föreläsningsanstalten
Om Hagaborg
Lucia i Barva
Barva-luren
F.d. Spackelfabriken
Strandsbro
Att bygga gärdsgård
Tromben
Barvamacken Barvamackan
Vill du bo i Barva?


Barva Ambassadörer 2023: Kenth Sandberg.Detta händer i Barva under 2024:


-------------------------------------------------

Är du nyfiken på Boule?

Då har du/ni chansen för nu spelar vi Barva IF boule.
Kl 18.00
på onsdagar vid Pilängen IP
Kom och besök vår idrottsplats där ni kan prova ,lag delas upp på plats.

Instruktör och bouleklot finns att tillgå om man inte har egna.

Varmt välkomna
-------------------------------------------------

Barva Hembygdsförening.

Föreningen har ett museum vid Barva Bygdegård.
Föreningens medlemmar har lagt ned ett enormt arbete för att få museet attraktivt och sevärt.
Det är i två plan med massor av historia med bland annat, fotografier av torp och gårdar, skolkort,
handlingar, tidningsurklipp, redskap och mycket mer.
Varmt välkomna att besöka museet.

För mer information kontakta ordförande Lill Holmström 073-622 70 05

Barvabygden.se
Ordförande
Lars Celsing 070-510 18 18
Eskilstuna vattenklubb
Ordf. Peter Johansson

Rördrommen fågelstation
info@rordrommen.nu


Barva If


Fotbollsmatcher Pilängen IP
Fredag 17/5 Kl. 19.00 Barva IF – Afrikanska FC
Fredag 31/5 Kl. 19.00 Barva IF Nyby IS
Fredag 13/6 Kl. 19.00 Barva IF – Jäders IF
Fredag 28/6 Kl. 19.00 Barva IF – IF Verdandi
Café finns samt Rekarneburgare grillas.
Gratis entré. Varmt välkomna.

Bingo Barvabygdegård
Måndagar Kl. 18.30 27/5 – 5/8
Det går att sitta Bygdegården, danshallen eller bilen.
OBS endast kontant betalning

Luftgevär/ Luftpistolsskytte
Pilängen IP Barva
Måndagar och onsdagar kl. 17.00 – 19.00
Från 7 år och uppåt.
Prova en gång gratis, sedan betalar man Barva IF:s medlemsavgift för 2024
om man vill fortsätta.
För information kontakta Kenth
Sandberg på: 073-645 96 10

Pingis Kungsvallen Kjula
Tisdagar kl. 17.30 – 19.00
Söndagar kl. 16.00 – 17.30
För information kontakta Hans Johansson på: 070-720 20 75 eller
Ola Johansson 072-733 53 25
Om fler unga är intresserade kan vi ordna bordtennis en annan tid för dem.

Avgifter Barva IF 2024: t om 17 år 200 kr fr om året du fyller 18 år 400 kr
familjavgift (barn plus 2 vuxna på samma adress) 600 kr

Ordf Anders Gullstrand
Fotboll Kjell Åkergren
Bordtennis Hans Johansson
Luftgevärsskytte Kenth Sandberg
Ungdomskomitté
Maud Svensson

För mer information se hemsidan

Information från Barvaträffen:

Barvadansen 2024
Dansstart den 9 maj 2024
Torsdagar 19.00 -23.00
Mer Info om dans Facebook Barvaträffen


9/5 Jive

11/7 Engdahls

16/5 Donnez

18/7 Bob Stevens

23/5 Matz Bladhs

25/7 Brogrens

30/5 Engdalhs

1/8 Streaplers

6/6 Bob Stevens

8/8 Black Jack

13/6 Kjellez

15/8 Donnez

20/6 Martinez

22/8 Martinez

27/6 Holidys

29/8 Jive

4/7 Micke Ahlgrens

5/9 Micke Ahlgrens

Söndagar 18.00-22.00

Ej klara.

Med reservation för ändringar.

Välkomna till en härlig danskväll.


Barva-Bladet: Stöd våra sponsorer!


Stiftelsen Barvagården förvaltar Barva Bygdegård.
Alla ledamöterna i stiftelsen måste vara bosatta i Barva socken. Stiftelsens uppgifter:

  • Att bibehålla och förvalta bygdegården som samlingslokal.

  • Att hyra ut bygdegården för skäliga hyror till enskilda och föreningar.

Stiftelsen Barvagårdens ordförande är Bertil Zentio tel: 016-92007, 070-5386813

Barvagården hyr ut lokaler för möten, fester/ samkväm, kurser/ konferenser, dop/ begravningskaffe mm.
Bygdegården: Stora salen, max 150 personer.
Föreningslokalen:
Max 20 personer.
Barva-hallen: max 750 personer.
Upplysningar: Telefon till bygdegården måndag fm: 016-930 28. Bo Björklund Telefon:
 070-2732062
Vi finns på Facebook där du kan se eller göra inlägg om vad som händer i Barva.

Mobil scen för utomhusarrangemang, artistframträdande, prisutdelningar, dansorkestrar, större publik tal etc.
Uthyres inom Eskilstuna Strängnäs området. Hyra 1 500 kr exkl. transport. Bokning se ovan:

Kan Ni sponsra våra olika evenemang tar vi hjärtligen emot bidrag till Barvabygden.se


Från Barva-ärla LRF-avdelning, en film om hur det går till att hässja. Se även Johan Rännbäck sko en häst.BarvaBygden har startat ett nätverk för att minska brottsligheten, som även drabbar vår bygd.

Från Grannsamverkans hemsida. Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom. Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden.Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen. Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända - det som kan vara brott eller förberedelse till brott. Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Därför har organisationen Samverkan mot brott utarbetat ett utbildningsmaterial för alla som vill engagera sig i Grannsamverkan. Mycket av det materialet kan du ta del av på den här webplatsen. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen. Vill du veta mer?

Kontakta Roffe Ljung 0725 19 90 80 rlbilfrakt@hotmail.comDet är Vi Barvabor, som betalar för strömmen till de tre lyktstolpar vid korsningen väg 900 sockenvägen


Anslagstavlan i Barva. Diligensen är en gammal motorvagn från Lindholm.Koordinater till Barva bygdegård = X: 6578798, Y: 1554844Finns att köpa: "Kafjärden - TRADITION I LEVANDE LANDSBYGD" red. Bror-Erik Ohlsson.
Boken handlar om socknarna Barva, Jäder, Hammarby, Kjula, Sundby och Vallbys historia och nutid!
Kafjärden är vår gemensamma församling! Ord. pris 200 kr,
nu endast 50 kr
Barvafilmen från 1945 -150 kr
"Barva-Sonetter" -"Skärvor från barndomens sommarkaleidoskop" av Lars-Erik Holmertz - 100 kr-
"Flyktingens syn", ny 2012, dikter av A. B. Andersson, Ekelund, Barva - 60 kr.
Kontakta hembygdsföreningens ordförande för mer information.


Tillfälle: Södermanlands Hembygdsförbunds årsböcker för åren 2005-2014 nu endast 100 kr för alla tio årgångarna!

Kontakta hembygdsföreningens ordförande för mer information.

Söderby kvarn - Har du minnen, bilder, tidningsurklipp eller annat om Söderby kvarn?
Kontakta Gustaf Celsing 016-92065 eller 070 862 3322

Har du någon/några bilder/foton/vykort med motiv från Barva, som vi kan få låna för kopiering? Skicka e-post till Yvonne Celsing


Uppdaterad den 27 juni 2024. Webmaster Peter Sundkvist.