Välkommen till Barva och Barvabygden

Ingen kan göra allting! Alla kan göra någonting!

Inget är omöjligt för en Barvabo!

Om  Stiftelsen Barvagården 
Stiftelsen Barvagården är den Stiftelse som förvaltar Barva Bygdegård.
Alla ledamöterna i stiftelsen måste vara bosatta i Barva socken.Stiftelsens uppgifter:

  • Att bibehålla och förvalta bygdegården som samlingslokal.

  • Att hyra ut bygdegården för skäliga hyror till enskilda och föreningar.

Stiftelsen Barvagårdens ordförande är Bertil Zentio tel: 016-92007, 070-5386813

Barvagården erbjuder att hyra:
Bygdegården: 
Stora salen, max 150 pers.  
Föreningslokalen, max 20  p.
Barva-hallen, max 750 personer.

Telefon till bygdegården: 016-93028 måndag fm.

Upplysningar: 
Bo Björklund
016-93121

Hej, läser du om Barvabygden utomlands skicka gärna ett meil och berätta!
Anne Ivarsson

Barva och  Barvabygden.se
Mer om Barva och Barvabygden.se
Barva-Bladet
Barva-bladet nr 32
Barva-bladet nr 33
Barva-bladet nr 34
Barva-bladet nr 35
Barva-bladet nr 36
Barva-bladet nr 36 pdf
Barva-bladet nr 37
Barva-bladet nr 37 pdf
Barva-bladet nr 38
Barva-bladet nr 39
Barva-bladet nr 39 pdf
Barva-bladet nr 40
Barva-bladet nr 40 pdf
Barva-bladet nr 41
Barva-bladet nr 41 pdf
Barva-bladet nr 42 pdf
Barva-bladet nr 43
Barva-bladet nr 43 pdf
Barva-bladet nr 44
Barva-bladet nr 44 pdf
Barva-bladet nr 45
Barva-bladet nr 45 pdf
Barva-bladet nr 46
Barva-bladet nr 46 pdf
Barva-bladet nr 47
Barva-bladet nr 47 pdf
Barva-bladet nr 48 
Barva-bladet nr 48 pdf
Barva-bladet nr 49  
Barva-bladet nr 49 pdf
Barva-bladet nr 50  
Barva-bladet nr 50  
Barva-bladet nr 51  
Barva-bladet nr 51 pdf  
Barva-bladet nr 52  
Barva-bladet nr 52 pdf  
Barva-bladet nr 53 pdf  
Barva-bladet nr 54 pdf 
Fältstationen Rördrommen
Barva IF
Barva Hembygdsförening 
Barva Bygdegård
Kafjärdens församling
Barva Skola
Barva Kyrka
Bänklängden i kyrkan 1804
Prostökna f.d. Skola
Skolminnen
Mälardalsdräkten
Forntida arv i Barva
Om koppargruvan
Föreläsningsanstalten
Om Hagaborg
Lucia i Barva
Barva-luren
F.d. Spackelfabriken
Strandsbro
Att bygga gärdsgård
Tromben
Barvamacken–Barvamackan
Vill du bo i Barva?

 


Att hyra
:

Mobil scen för utomhusarrangemang, artistframträdande, prisutdelningar, dansorkestrar, större publik tal etc.
Uthyres inom Eskilstuna – Strängnäs området. Hyra 1500 kr exkl transport.

Föreningen BarvaBygden bokning: Gustaf Celsing gustaf.celsing@sveaagri.com

070 862 3322Detta händer i Barva 2021:   

Tills vidare inga aktiviter i  Bygdegården!


Barva Ambassadör  2020: Tommy Persson. 

Barva-Bladet: Stöd våra sponsorer!


Barvagården erbjuder att hyra för möten,  fester/samkväm, kurser/konferanser, dop/begravningskaffe mm.
Bygdegården:  Stora salen, max 150 pers.  Föreningslokalen, max 20  pers. Barva-hallen, max 750 personer.

Upplysningar: Telefon till bygdegården måndag fm: 016-930 28.   Bo Björklund   bo.bjorklund40@gmail.com     tel:  016-931 21


Barva Framtid har den 1/1 2012 bytt namn till BarvaBygden.se, vi har bara bytt namn och inget annat är ändrat!

BarvaBygden.se finns på Facebook! Öppna  www.facebook.com och sök efter BarvaBygden.se  och du kan snabbt se och/eller göra inlägg om vad som händer i Barva!
  
Barvabygden.se
 ordförande Gustaf Celsing  tel: 070 862 3322, gustaf.celsing@sveaagri.comFrån Barva-Ärla LRF-avdelning. 

Se:  https://www.youtube.com/watch?v=WLM1RQQwH4k
Se Johan Rännbäck sko en häst:   https://www.youtube.com/watch?v=zo-fmF-Lfqc

Kan Ni sponsra våra olika evenemang vi tar hjärtligen emot bidrag till Barvabygden.seBarvaBygden har startat ett nätverk för att minska brottsligheten, som även drabbar vår bygd. 
Från Grannsamverkans hemsida : Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom. 
Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden. Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen. 
Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända - det som kan vara brott eller förberedelse till brott. 
Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Därför har organisationen Samverkan mot brott utarbetat ett utbildningsmaterial för alla som vill engagera sig i Grannsamverkan. Mycket av det materialet kan du ta del av på den här webplatsen.
Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen.
Vill du veta mer kontakta Roffe Ljung 0725 19 90 80 rlbilfrakt@hotmail.com


www.barvaif.se

Barva If
P.gr av corona är många av våra aktiviteter inställda!
Vi hoppas, att vi snart kan starta upp igen!
Var rädda om er!

HAR DU NÅGRA IDÉER OM AKTIVITETER SÅ HÖR GÄRNA AV DEJ!  Maud Svensson 070 –3985101 http://www.barvaif.se

Det är Vi Barvabor, som betalar för strömmen till de tre lyktstolpar vid korsningen väg 900 sockenvägen


Diligensen = anslagstavlan i Barva.  Diligensen är en gammal motorvagn från Lindholm. 


Koordinater till Barva bygdegård = X: 6578798, Y: 1554844Finns att köpa: "Kafjärden - TRADITION I LEVANDE LANDSBYGD" red. Bror-Erik Ohlsson.  
Boken handlar om  socknarna Barva, Jäder, Hammarby, Kjula, Sundby och Vallbys historia och nutid!  
Kafjärden är vår gemensamma  församling!  Ord. pris 200 kr, nu endast 50 kr
     Barvafilmen från 1945 -150 kr
    "Barva-Sonetter" -"Skärvor från barndomens sommarkaleidoskop" av Lars-Erik Holmertz - 100 kr-
    "Flyktingens syn", ny 2012, dikter av A. B. Andersson, Ekelund, Barva - 60 kr.
Kontakta Kenth Sandberg eller Rune Johansson 016-93009.

Tillfälle: Södermanlands Hembygdsförbunds årsböcker för åren 2005-2014 nu endast 100 kr för alla tio årgångarna! Kontakta Kenth Sandberg 073-645 96 10

    Söderby kvarn - Har du minnen, bilder, tidningsurklipp eller annat om Söderby kvarn?
Kontakta Gustaf Celsing 016-92065 eller 070 862 3322

Har du någon/några bilder/foton/vykort med motiv från Barva, som vi kan få låna för kopiering? Meila Yvonne Celsing  

Uppdaterat den 16  september 2021,    http://www.barvabygden.se